POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU

www.wimarplus.pl

WWW.WIMARPLUS.PL/SKLEP

WWW.WIMARPLUS.PL/MARKET

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.wimarplus.pl (zwanej dalej: „Portalem” lub Stroną Internetową”) i jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej.

Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE (zwany dalej: „WIMARPLUS.PL”, „Administrator”). Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres zamowienia@wimarplus.pl,.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Marcina Wiatr, z którą kontakt możliwy jest pocztą e-mail na adres zamowienia@wimarplus.pl.

Dane osobowe zbierane przez WIMARPLUS.PL. za pośrednictwem Portalu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).

WIMARPLUS.PL. przywiązuje istotną wagę do ochrony prywatności użytkowników Portalu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszej polityce prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu dostępnego na stronie www.wimarplus.pl oraz www.wimarplus.pl/sklep oraz www.wimarplus.pl/market

 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. ZGODA

WIMARPLUS.PL przetwarza Twoje dane na podstawie zgody w przypadku, gdy zgodzisz się na stosowanie plików cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym na instalowanie cookies przez podmioty trzecie i przekazywanie ww. podmiotom danych zbieranych za pośrednictwem tych cookie. Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na instalację cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego korzystasz lub z poziomu Portalu w stopce strony poprzez kliknięcie w link „Zmiana ustawień prywatności”. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem cookies do czasu cofnięcia zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem cookies własnych WIMARPLUS.PL oraz  instalowanych przez podmioty trzecie na podstawie zgody, a także możliwości cofnięcia zgody znajdziesz w Polityce Cookies.

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają na wyświetlanie reklam spersonalizowanych takich jak reklamy w wyszukiwarce Google, remarketing, reklamy wyświetlane na portalu YouTube oraz na portalach społecznościowych. Dedykowane reklamy będą wyświetlały się, jeśli wpisana przez Ciebie fraza w wyszukiwarce będzie zbieżna z listą fraz, które ustawiliśmy w kampanii; a także jeśli algorytm Google dopasuje Cię na zasadzie tzw. targetowania  na podstawie stron, które odwiedzasz, filmów, które oglądasz na portalu YouTube, itd. Możesz cofnąć swoją zgodę na korzystanie przez nas z ww. narzędzi w tym z Google Marketing Platform z plików cookie. Możesz to zrobić na stronie rezygnacji Google Marketing Platform lub na stronie rezygnacji Network Advertising Initiative.

 1. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

WIMARPLUS.PL przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z WIMARPLUS.PL lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).

W praktyce wiąże się to z możliwością:

 1. zawarcia z WIMARPLUS.PL umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego www.wimarplus.pl/market (dalej zwanego „Sklepem internetowym”), związanych z założeniem konta użytkownika w ww. Sklepie internetowym,
 2. zawarcia z WIMARPLUS.PL umów sprzedaży towarów,
 3. przesłania do WIMARPLUS.PL zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych WIMARPLUS.PL w związku z zakładaniem konta w Sklepie internetowym;
 4. przyznawania przez WIMARPLUS.PL limitów kredytowych w związku z możliwością uruchomienia kredytu kupieckiego.
 1. OBOWIĄZEK PRAWNY

WIMARPLUS.PL przetwarza Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WIMARPLUS.PL (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

 1. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES WIMARPLUS.PL LUB PODMIOTU TRZECIEGO

WIMARPLUS.PL może przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez WIMARPLUS.PL lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

W praktyce wiąże się to z przetwarzaniem danych w następujących przypadkach:

 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

WIMARPLUS.PL na wewnętrzne potrzeby analizuje dotychczasową współpracę z Tobą w celu sporządzania zestawień analiz i statystyk dotyczących sprzedaży. Na podstawie ww. informacji WIMARPLUS.PL uzyskuje wiedzę pomocną przy sporządzaniu ofert, ustalaniu cenników, lepszym dopasowaniu oferty do Twoich zainteresowań, podejmowaniu lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz polepszeniu poziomu jakości świadczonych usług.

 • Profilowanie

  W oparciu o dokonaną przez Ciebie na etapie zakładania konta w Sklepie internetowym klasyfikację prowadzonej przez siebie działalności do jednego z segmentów rynku, WIMARPLUS.PL ustala dla Ciebie określony cennik w Sklepie internetowym.

W oparciu o posiadane o Tobie informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii Twoich aktywności w Sklepie internetowym, przypisania Ciebie do określonego segmentu klienta: konsument/ przedsiębiorca, WIMARPLUS.PL wyświetla Tobie, na stronach Sklepu internetowego spersonalizowane reklamy.

W oparciu o posiadane o Tobie informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii Twoich aktywności w Sklepie internetowym, przypisania Ciebie do określonego segmentu klienta: konsument/ przedsiębiorca), WIMARPLUS.PL wyświetla Tobie na stronach Sklepu internetowego informacje o organizowanych przez WIMARPLUS.PL promocjach.

 • Marketing produktów i usług oferowanych przez WIMARPLUS.PL.

WIMARPLUS.PL przesyła do Ciebie informacje marketingowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez WIMARPLUS.PL o ile wcześniej na stronie www.wimarplus.pl, wyraziłeś zgodę na kontakt telefoniczny (komunikaty SMS)  lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywany w celu marketingu bezpośredniego.

WIMARPLUS.PL nie wysyła spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej.

WIMARPLUS.PL nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług oferowanych przez te podmioty.

 • Dochodzenie roszczeń przez WIMARPLUS.PL oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec WIMARPLUS.PL
  W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania przez Ciebie z zawartej z WIMARPLUS.PL umowy, WIMARPLUS.PL., w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od Ciebie roszczeń, np. dochodzić zapłaty za sprzedane towary.

W przypadku skierowania przez Ciebie roszczeń wobec WIMARPLUS.PL. WIMARPLUS.PL przetwarza Twoje dane osobowe w celu obrony przed takimi roszczeniami.

 • Organizowanie konkursów

WIMARPLUS.PL organizuje konkursy ogłaszane na stronach Sklepu internetowego lub na fanpage’ach WIMARPLUS.PL na portalach społecznościowych. Jeżeli weźmiesz udział w konkursie, WIMARPLUS.PL może przetwarzać Twoje dane w celu jego zrealizowania, umożliwienia Ci wzięcia w nim udziału.

Jeżeli jesteś klientem zalogowanym, zostaniesz automatycznie przypisany do określonego biura handlowego – przetwarzamy wtedy wyłącznie Twój adres e-mail, indywidualny numer identyfikacyjny oraz plik cookie, na podstawie którego ustalimy, czy wziąłeś już udział w głosowaniu.

Jeśli jesteś klientem niezalogowanym, przed zagłosowaniem na wybraną fundację, poprosimy Cię o wybór lokalizacji Twojego biura handlowego – przetwarzamy wtedy wyłącznie plik cookie, na podstawie którego ustalimy, czy wziąłeś już udział w głosowaniu.

Więcej informacji o tym jak przetwarzamy pliki cookie, znajdą Państwo w naszej Polityce cookies.

 • Zabezpieczenie roszczeń związanych ze sprzedażą towarów

W przypadkach uzasadnionych wartością zawieranych przez Ciebie, jako przedsiębiorcę, umów sprzedaży, w przypadku przyznania przez WIMARPLUS.PL Tobie możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez WIMARPLUS.PL. kredytu kupieckiego, WIMARPLUS.PL może żądać od Ciebie wystawienia lub poręczenia weksla własnego in blanco, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Ciebie umowy sprzedaży zawartej z WIMARPLUS.PL

Ocena zdolności kredytowej


W przypadku, gdy Ty, jako przedsiębiorca, wystąpisz do WIMARPLUS.PL o możliwość dokonywania zapłaty za towary kupowane w Sklepie internetowym w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez WIMARPLUS.PL  kredytu kupieckiego, a wcześniej przyznano Ci już limit kredytowy (miałeś już przyznany limit kredytowy lub nadal go masz), WIMARPLUS.PL zbiera i przechowuje o Tobie informacje dotyczące sytuacji finansowej, pozwalające na ocenę Twojej zdolności kredytowej i analizę ryzyka związanego z zawarciem z Tobą umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty.

Jeżeli jako przedsiębiorca po raz pierwszy wystąpisz do WIMARPLUS.PL o przyznanie limitu kredytowego, WIMARPLUS.PL zbiera i przechowuje o Tobie informacje dotyczące sytuacji finansowej, pozwalające na dokonanie należytej oceny Twojej zdolności kredytowej i analizę ryzyka związanego z zawarciem z Tobą umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty, ale weryfikacja Twojej wiarygodności płatniczej oraz Twojej tożsamości odbędzie się za pośrednictwem zewnętrznego systemu TryPay. Twoje dane będą przekazane podmiotowi świadczącemu usługi na rzecz WIMARPLUS.PL, które będą polegały na:

 1. pozyskiwaniu i dostarczaniu WIMARPLUS.PL skonsolidowanych informacji na temat Twojego rachunku lub rachunków bankowych; jak i
 2. potwierdzeniu Twojej tożsamości w celu dokonania zakupu w Sklepie internetowym z możliwością przyznania limitu kredytowego.

Decyzja o przyznaniu możliwości przyznania limitu kredytowego wydana będzie wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie i będzie wywoływać wobec Ciebie skutki prawne. Szczegóły dotyczące wpływu podejmowania decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie znajdują się w pkt. V niniejszej Polityki prywatności poniżej.

 • Zakupy z odroczonym terminem płatności

W przypadku, gdy dokonujesz zakupów w sklepie WIMARPLUS.PL z odroczonym terminem płatności,  WIMARPLUS.PL może przekazać Twoje dane osobowe firmie faktoringowej.

 • Umożliwienie klientom dokonania opłat za pośrednictwem usług płatniczych

W przypadku, gdy wybierasz metodę płatność online, WIMARPLUS.PL przekazuje Twoje dane osobowe dostawcy usług płatniczych w celu umożliwienia Tobie dokonania  płatności wybraną przez Ciebie metodą (kartą płatniczą lub przelewem).

 • Przekazywanie danych do podmiotów świadczących usługi finansowe na rzecz klientów WIMARPLUS.PL

W przypadku, gdy zdecydujesz się na uzyskanie finansowania swoich zobowiązań wobec WIMARPLUS.PL przez podmiot świadczący takie usługi na rzecz klientów WIMARPLUS.PL ,Twoje dane będą przekazane podmiotowi świadczącemu ww. usługi finansowe, w celu umożliwienia Tobie skorzystania z jego usług.

 • Kontaktowanie się z WIMARPLUS.PL

Możesz kontaktować się z WIMARPLUS.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub internetowych formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.wimarplus.pl W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.

 • Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • Obsługa strony internetowej

WIMARPLUS.PL. wykorzystuje niezbędne pliki cookies do prawidłowego działania Portalu. Używanie niezbędnych plików cookies może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze strony internetowej.

 • Tworzenie baz odbiorców

Jeżeli jesteś zalogowanym użytkownikiem, Twój adres e-mail przechowywany w naszej bazie mailingowej może zostać przesłany do serwisu Facebook Ireland Ltd. w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail. Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do serwisu Facebook oraz serwisu Instagram w celu utworzenia grupy odbiorców. Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwisy Facebook oraz Instagram. Facebook oraz Instagram nie udostępniają adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania. Facebook oraz Instagram wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników Facebooka tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w celach, o których mowa w cz. I Polityki prywatności WIMARPLUS.PL może udostępniać Twoje dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • Podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczących usługi pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez WIMARPLUS.PL – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, podmiotom na rzecz, których WIMARPLUS.PL zbywa wierzytelności w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym WIMARPLUS.PL posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz WIMARPLUS.PL usługi logistyczne, usługi agencyjne lub usługi dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi badania sprawozdań finansowych, usługi doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi informatyczne, usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, podmiotom, którym WIMARPLUS.PL zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym WIMARPLUS.PL lub ww. podmioty, podmiotom odpowiedzialnym za dostarczanie plików cookies – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies.III. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I niniejszej Polityki prywatności.

 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (dotyczy plików cookies) do czasu jej wycofania lub upływu okresów przechowywania poszczególnych plików cookies wskazanych w Polityce Cookies jeżeli nastąpi on przed wycofaniem zgody.
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (cz. I.2 Polityki prywatności), WIMARPLUS.PL przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (cz. I.3 Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu WIMARPLUS.PL lub podmiotu trzeciego (cz. I.4 Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania:

–      W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z klientem dane są przetwarzane do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Twoją szczególną sytuacją, przy czym nie dłużej niż korzystasz z usług WIMARPLUS.PL lub pozostajesz z WIMARPLUS.PL w relacjach handlowych;

–      W przypadku przetwarzania danych w celu profilowania, dane są przetwarzane do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO, przy czym nie dłużej niż korzystasz z usług WIMARPLUS.PL lub pozostajesz z WIMARPLUS.PL w relacjach handlowych.

–      W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez WIMARPLUS.PL , WIMARPLUS.PL. przetwarza dane osobowe w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przesyłanie do Ciebie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

–      W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez WIMARPLUS.PL. lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec WIMARPLUS.PL, WIMARPLUS.PL. przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

–      W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu organizowania konkursów, WIMARPLUS.PL przetwarzana dane osobowe w tym celu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją takiego konkursu.

–      W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, a także w związku z przeprowadzeniem weryfikacji w celu przyznania Ci limitu kredytowego, WIMARPLUS.PL przetwarza dane osobowe przez czas nieoznaczony, tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z WIMARPLUS.PL, istnieją niezaspokojone roszczenia WIMARPLUS.PL wobec Ciebie.

–      W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, WIMARPLUS.PL przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 2. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, w tym drogą elektroniczną.

 1. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Masz prawo żądania sprostowania nieprawidłowych ww. danych osobowych. Masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych.

 1. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Masz prawo żądania usunięcia przez WIMARPLUS.PL Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

–      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

–      wniesiesz sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez WIMARPLUS.PL Twoich danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu WIMARPLUS.PL lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

–      wniesiesz sprzeciw przeciwko przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego

–      Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

–      dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim któremu podlega WIMARPLUS.PL

WIMARPLUS.PL zwraca jednak uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom.
WIMARPLUS.PL nie będzie mógł spełnić Twojego żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

–      wywiązania się przez WIMARPLUS.PL z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy WIMARPLUS.PL i Tobą, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy WIMARPLUS.PL i Tobą);

–      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli:

–      kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający WIMARPLUS.PL sprawdzić prawidłowość tych danych;

–      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

–      WIMARPLUS.PL nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

–      wniosłeś sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez WIMARPLUS.PL Twoich danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu WIMARPLUS.PL lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie WIMARPLUS.PL są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Ciebie.

 1. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

Masz prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych dostarczonych przez Ciebie, które WIMARPLUS.PL przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Masz również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie możliwe.

 1. PRAWO DO SPRZECIWU

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu WIMARPLUS.PL lub podmiotu trzeciego. (cz. I.4 niniejszej Polityki prywatności), w tym profilowania.

WIMARPLUS.PL ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli wykaże:

–      istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów lub praw i wolności lub

–      istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeśli WIMARPLUS.PL przetwarza Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Najłatwiej możesz złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego klikając na link znajdujący się w treści każdej wiadomości elektronicznej zawierającej informacje handlowe, przesłanej przez WIMARPLUS.PL

WIMARPLUS.PL szanując Twoje prawo do prywatności, daje Tobie możliwość samodzielnego zadecydowania o zakresie stosowanego wobec Ciebie profilowania w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam. Po zalogowaniu do Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Subskrypcje i prywatność” masz możliwość odznaczenia pola „check-box”, co spowoduje zaprzestanie przetwarzanie przez WIMARPLUS.PL danych w tym celu. W każdej chwili możesz ponownie zaznaczyć ww. pole „check-box”.

 1. CZY MOJE DANE BĘDĄ PODDAWANE AUTOMATYZOWANEMU PROCESOWI PODEJMOWANIA DECYZJI (W TYM PROFILOWANIU)?

Podejmowanie decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany to możliwość podejmowania decyzji z wykorzystaniem środków technologicznych bez zaangażowania człowieka. Wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

 1. zapewnia większą spójność oraz rzetelność w procesie podejmowania decyzji (np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji);
 2. zmniejsza ryzyko niewywiązywania się z obowiązków przez klientów;
 3. umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz
 4. zwiększa efektywność procesu.

W ramach usługi weryfikacji Twojej tożsamości i zdolności kredytowej poprzez system TryPay (przyznanie limitu kupieckiego) wykorzystujemy zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji, co oznacza, że decyzja o przyznaniu limitu zostaje podjęta bez ingerencji człowieka w oparciu o odpowiednie algorytmy – korzystamy z tego procesu, aby odpowiednio Cię zidentyfikować i ocenić Twoją zdolność kredytową. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie ma miejsce także ze względów bezpieczeństwa płatności internetowych czy przeciwdziałania nadużyciom w przypadku świadczenia usług w szczególności płatniczych oraz kredytowych.

Czynności te polegają na ocenie ryzyka oraz ustaleniu zdolności kredytowej w oparciu o informacje, które nam podałeś, czy dane pochodzące z innych usług, które Tobie świadczyliśmy lub nadal świadczymy.

W przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej konsekwencją profilowania może być odmowa udzielenia Tobie limitu kupieckiego, kredytu lub innej formy finansowania.

Masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy;
 2. jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub
 3. ma miejsce po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

Tak jak informowaliśmy, dokonanie weryfikacji Twojej zdolności finansowej za pośrednictwem systemu TryPay jest warunkiem dokonania należytej oceny Twojej zdolności kredytowej i analizy ryzyka związanego z zawarciem z Tobą umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty.

W przypadku otrzymania decyzji po weryfikacji za pośrednictwem systemu TryPay, masz prawo do:

 1. otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji;
 2. interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję – np. w celu podjęcia ponownej decyzji;
 3. przedstawienia nam swojego stanowiska lub zakwestionowania podjętą decyzję.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw wystarczy, że skierujesz odpowiednie żądanie na dane wskazane na samym początku Polityki prywatności w Postanowieniach ogólnych.

 1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

VII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 1. Jeśli zakładasz konto w Sklepie internetowym jako konsument konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
 2. Jeśli zakładasz konto w Sklepie internetowym jako przedsiębiorca (FIRMA) konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa, pod którą prowadzisz działalność gospodarczą (Pole: nazwa firmy), ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, wskazanie segmentu rynku, w którym prowadzisz działalność gospodarczą (Pole: Rynek). Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
 3. W przypadku, gdy w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, informujący o braku możliwości dokończenia procesu założenia Konta, bądź informacja o tym, iż istnieje już Konto w Sklepie internetowym przypisane do wprowadzonego przez Ciebie nr NIP, możesz skontaktować się z administratorem Sklepu w celu wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji. W tym celu możesz skorzystać z formularza kontaktowego, w którego treści konieczne będzie podanie imienia, adresu e-mail, nr telefonu, nazwy firmy, miejscowości, kategorii zapytania oraz treści zapytania. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skontaktowania się z WIMARPLUS.PL za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo możesz podać inny niż podczas rejestracji adres dostawy. Podanie ww. danych jest dobrowolne.
 5. Jeśli wystąpisz z wnioskiem do WIMARPLUS.PL o udostępnienie możliwości zapłaty za zakupione towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez WIMARPLUS.PL kredytu kupieckiego, WIMARPLUS.PL w celu oceny Twojej zdolności kredytowej. WIMARPLUS.PL może poprosić Ciebie o przekazanie informacji dotyczących Twojej sytuacji finansowej, zawartych w dokumentach finansowych, deklaracjach podatkowych. Dodatkowo, jeśli ubiegasz się o przyznanie kredytu kupieckiego po raz pierwszy, konieczna jest uprzednia weryfikacja Twojej tożsamości oraz zdolności kredytowej za pomocą systemu TryPay (por. pkt I.4 Polityki prywatności). Podanie ww. informacji jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową przyznania Tobie możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego kredytu kupieckiego.
 6. Jeśli zgadzasz się na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną WIMARPLUS.PL będzie wysyłała je na adres podany podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym, możesz jednak podać inny adres e-mail na etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury będą domyślnie wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przy założeniu konta w Sklepie internetowym.
 7. Jeśli składasz za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na odbiór od Ciebie zwracanego towaru WIMARPLUS.PL przetwarza Twoje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tej umowy, tj. imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr faktury, której dotyczy zwracany towar, oznaczenie zwracanego towaru, adres, z którego należy odebrać zwracany towar. Masz również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy za zwrócony towar. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenia zamówienia po odbiór od Ciebie zwracanego towaru za pośrednictwem formularza zwrotów na stronie Sklepu internetowego.
 8. W przypadku gdy chcesz złożyć reklamację związaną z towarem, za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym musisz podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, nr faktury dotyczącej reklamowanego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru. Masz również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie Sklepu internetowego.
 9. W przypadku, gdy bez zakładania Konta w Sklepie internetowym chcesz zapisać się na newsletter musisz podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Tobie newslettera.
 10. W przypadku, gdy chcesz otrzymywać drogą telefoniczną (wysyłanie SMS) , informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty WIMARPLUS.PL musisz wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez WIMARPLUS.PL z Tobą kontaktu telefonicznego (wysyłania SMS).

 

VIII. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

 1. WIMARPLUS.PL pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 3.
 2. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który wystąpił o umożliwienie dokonywania płatności w odroczonym terminie, w ramach przyznanego przez WIMARPLUS.PL kredytu kupieckiego, WIMARPLUS.PL może zbierać o Tobie, za pośrednictwem biur informacji gospodarczej informacje zgodnie z ustawą z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych. WIMARPLUS.PL zbiera ponadto od podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Ciebie zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, np. historii płatności, wartości zobowiązań, struktury płatności, historii opóźnień, średniego opóźnienia. WIMARPLUS.PL pozyskuje ww. informacje od następujących podmiotów Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, BISNODE Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. EULER HERMES COLLECTIONS Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Dodatkowo, WIMARPLUS.PL pozyskuje Twoje dane osobowe związane z Twoją sytuacją finansową poprzez skorzystanie przez Ciebie z systemu weryfikacyjnego TryPay (por. I.4 Polityki prywatności).
 3. W przypadku, gdy dokonujesz zakupów w sklepie WIMARPLUS.PL z odroczonym terminem płatności Twoje dane pozyskujemy również od spółki Pragma Inkaso Kaczmarski.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
 1. W przypadku akceptacji przez Ciebie cookies instalowanych na stronie Portalu przez podmioty trzecie, dane zbierane za pośrednictwem tych cookies mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z informacjami podanymi w Polityce Prywatności

 

 1. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
 2. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez WIMARPLUS.PL plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności

 3. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. WIMARPLUS.PL stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
 2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Ciebie podczas rejestracji oraz logowania się do konta w Sklepie internetowym, WIMARPLUS.PL zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem WIMARPLUS.PL z użyciem certyfikatu SSL.
 3. Podjęte przez WIMARPLUS.PL działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinieneś zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. WIMARPLUS.PL nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania.
 4. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym powinieneś każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.
 5. Polityka prywatności obowiązuje od dnia [01.01.2020 r.]